400 zł / pisemna, 3-4 spotkania (ilość spotkań uzależniona jest od współpracy dziecka z terapeutą)

Terapia neurotaktylna
Terapia Interacji Sensorycznej
Menu