100 zł / 50 minut
100 zł / 30 minut, instruktaż dla rodziców

Terapia łączona SI + terapia neurotaktylna
Ocena procesów Integracji Sensorycznej
Menu