Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK

EEG BIOFEEDBACK to nowoczesna metoda neuroterapii wykorzystująca plastyczne możliwości mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących. Metoda klasycznej medycyny, nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Uczy mózg samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

RSA BIOFEDBACK

RSA BIOFEDBACK (oddychanie przeponowo-relaksacyjne) to metoda terapeutyczno-treningowa służąca synchronizacji pracy serca i oddechu w celu uzyskania biorównowagi wszystkich procesów fizjologicznych organizmu – homeostazy.