Dogoterapia

Dogoterapia

W naszym Centrum prowadzimy dogoterapię, czyli zajęcia terapeutyczne z udziałem psa.
 

Celem naszych zajęć dogoterapii jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci w szczególności ukierunkowane na terapię mowy oraz wspierające każdą inną sferę rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych. Udział psa w terapii niesie ze sobą wiele korzyści, m.in. wyzwala aktywność dziecka, oddziałuje na zmysły, wycisza, pozytywnie wpływa na ćwiczenie koncentracji uwagi, ćwiczy orientację w schemacie własnego ciała i orientację przestrzenną.