Elektrostymulacja w logopedii

Elektrostymulacja w logopedii

Zabiegi elektrostymulacji są skutecznym uzupełnieniem terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego.

Są całkowicie bezpieczne – impulsy TENS posiadają niskie natężenie i stymulują jedynie nerwy czuciowe na powierzchni skóry. Do elektrostymulacji wykorzystuje się wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

Metoda elektrostymulacji pozwala na oddziaływanie na cały aparat artykulacyjny wspomagając jego działanie. Zabiegi pobudzają włókna mięśniowe, dzięki czemu następuje wzmocnienie siły, przyrost masy oraz objętości mięśni.

Zabieg trwa od 5 do 25 min (czas uzależniony od wieku i zaburzeń) i jest bezbolesny.

W zależności od stanu wrażliwości skórnej pacjent może odczuwać lekkie mrowienie’

Najwyższą skuteczność osiąga się poddając serii 20 zabiegów, optymalnie 2-4 razy w tygodniu lub inaczej, wg zaleceń neurologopedy.

Elektrostymulacja prądami TENS/EMS przeznaczona jest dla dzieci i dorosłych z:

 1. opóźnionym rozwojem mowy

 2. zaburzeniami artykulacji

 3. nawykowym otwieraniem ust

 4. zaburzeniami napięcia mięśniowego

 5. zaburzeniami stawów skroniowo-żuchwowych

 6. dysfagią (problemami z połykaniem)

 7. krztuszeniem podczas jedzenia i picia

 8. afazją

 9. porażeniem nerwu twarzowego

 10. porażeniem mózgowym

 11. rozszczepem wargi i/lub podniebienia

Konieczna jest konsultacja wstępna z neurologopedą, na której określany jest rodzaj i ilość potrzebnych zabiegów.  Podczas tego spotkania przeprowadzany jest wywiad, podstawowe badanie logopedyczne/ neurologopedyczne oraz pierwszy zabieg elektrostymulacji.

Kolejne zabiegi realizowane są w ramach oddzielnych wizyt poświęconych tylko na elektrostymulację (35-65 zł) lub w trakcie terapii logopedycznej/neurologopedycznej.

Przeciwwskazania do elektrostymulacji:

 1. silna arytmia serca

 2. epilepsja (wymaga konsultacji z neurologiem)

 3. aktywny nowotwór złośliwy

 4. stany pooperacyjne oraz świeżo po urazie

 5. nieuregulowane nadciśnienie

 6. gorączka

 7. otwarte rany skóry