Neurologopeda

Neurologopeda

Neurologopeda zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią osób, u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń oraz dysfunkcji układu nerwowego. Jest to dziedzina interdyscyplinarna. Jej oddziaływania dotyczą wielu aspektów funkcjonowania dziecka z wyzwaniami rozwojowymi, m.in.: rozwoju umiejętności komunikacyjnych, rozwoju mowy czynnej i sprawności językowych, oceny budowy i sprawności narządów mowy, funkcji prymarnych (tzn. oddychania, połykania, poboru pokarmów) oraz innych umiejętności ważnych dla prawidłowego rozwoju dziecka.

Neurologopeda zajmuje się terapią mowy i języka u osób po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach mózgu, guzach mózgu i chorobach degeneracyjnych (choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (SLA), stwardnienie rozsiane (SM) i innych, a także osobami z niepłynnością mowy (jąkanie), pacjentów z zespołami genetycznymi, pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia.

Posiada wiedzę z zakresu budowy mózgu i aparatu mowy oraz neuronalnych podstaw rozwoju, funkcjonowania i zaburzeń mowy.

Udziela również instruktażu karmienia, wspomaga terapię karmienia,  a także sprawdza prawidłowość odruchów ustno-twarzowych u noworodków.