Psycholog

Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.  Okres dojrzewania jest trudnym czasem zarówno dla młodego, szukającego swojej tożsamości człowieka, jak również dla jego bliskich. Nastolatek bardzo często doświadcza rozmaitych trudności, ma problemy z samooceną oraz znalezieniem swojego miejsca w świecie.

Pierwsze spotkanie z psychologiem dzieci i młodzieży to wywiad z rodzicami, który obejmuje informacje na temat rozwoju dziecka, sytuacji rodzinnej, funkcjonowania w środowisku przedszkolnym/szkolnym.  NA kolejne spotkanie zapraszane są dzieci wraz z rodzicem. Po zebraniu wywiadu, obserwacji dziecka, psycholog przekazuje propozycję planu diagnostycznego lub terapeutycznego. Terapia indywidualna wsparta jest  często spotkaniami  psychoedukacyjnymi , treningiem umiejętności społecznych, zabawą, bajkoterapią, masażami, relaksacją,  indywidualnymi spotkaniami dla rodziców oraz w grupie wsparcia.