Terapia neurotaktylna

Terapia neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna jest jedną z podstawowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej. Terapia Neurotaktylna jest jedną z bazowych technik w systemie terapeutycznym. Jest to rodzaj masażu i stymulacji skóry, który wpływa na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Polega na stosowaniu specjalnych technik stymulacji, które pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych, reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni, działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy,obniża poziom stresu.

Dzięki terapii neurotaktylnej następuje regulacja i normalizacja pracy receptorów czucia dotykowego, napięcia mięśniowego, wspieranie procesu dojrzewania i integracji odruchów, uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju, kształtowanie świadomości kinestetycznej, wspieranie mechanizmu neuroplastyczności mózgu oraz redukcja stresu.

Terapia Neurotaktylna według metody dr Swietłany Masgutowej jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z: