Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna

Stosowana jest najczęściej u dzieci w wieku szkolnym, które przejawiają trudności w nauce czytania, pisania i liczenia (w tym dzieci posiadających już stwierdzone ryzyko dysleksji, dysleksję, dysgrafię, dysortografię czy dyskalkulię). Jest ona przeznaczona również dla dzieci, u których zauważono jakiekolwiek nieprawidłowości w rozwoju, nauce lub zachowaniu (nieharmonijny rozwój, zaburzenia koncentracji, obniżona sprawności manualna, zaburzona koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa).

Zajęcia najczęściej odbywają się raz w tygodniu i trwają 45-50 minut. Materiał opracowany na zajęciach zazwyczaj utrwalany jest jeszcze w domu.