Abigail Panek

Abigail Panek

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej na kierunku edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną, magister poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego, licencjonowany trener EEG Biofeedback. Posiada 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i w prowadzeniu terapii pedagogicznej. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz terapeuta pedagogiczny i EEG Biofeedback w szkole. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specyficznymi i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zapraszam serdecznie do współpracy.

Telefon :
888 913 452

Abigail Panek

Terapeuta EEG Biofeedback, tel. 888 913 452

Skontaktuj się ze mną