Aleksandra Osak

Aleksandra Osak

Ukończyłam studia na kierunku Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną. Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej z kryminalistyką oraz absolwentką Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu na kierunku edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie jestem nauczycielką wychowania przedszkolnego oraz pedagogiem specjalnym. Ukończyłam m.in. szkolenia „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom I”, „Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana”, „Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzic dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji” (blok I,II,III).

W swojej pracy wykorzystuję kreatywne metody, aby zachęcić uczniów do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności. Uważam, że kluczem do dobrej współpracy z podopiecznymi jest empatia, wiara w możliwości dzieci, autentyczność oraz pasja.

W Centrum zapraszam na terapię i konsultacje w zakresie:
– Zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (kl. 1-3)
– Zajęć rewalidacyjnych
– Zajęć ruchowych z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwojowego Weroniki Sherborne
– Sensoplastykę

Telefon :
794 994 100

Aleksandra Osak

Pedagog specjalny, tel. 794 994 100