Karina Gliszczyńska

Karina Gliszczyńska

Otwarta, empatyczna, zawsze uśmiechnięta psycholog. Psychologia jest dla mnie nie tylko formą pracy, ale również pasją, którą chętnie się dzielę. Wykształcenie zdobyłam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym (SWPS) we Wrocławiu, gdzie uzyskałam tam tytuł magistra psychologii o specjalności klinicznej i biznesowej. Jestem również laureatką konkursu na najlepsza pracę magisterską w roku 2020/2021. Aktualnie rozwijam swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych z przygotowania pedagogicznego dla psychologów. W międzyczasie ukończyłam trening umiejętności społecznych (TUS), który jest niezbędny do pracy z dziećmi autystycznymi. Praktykę zawodową uzyskałam w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, a także w Integracyjnym Punkcie Przedszkolnym, z którym współpracuje na co dzień. W swojej pracy wykorzystuję głównie metody terapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Zaletą tego nurtu jest skuteczność, która udowodniona została praktycznie i przebadana naukowo. W pracy z klientem szczególnie istotna jest dla mnie bezpieczna relacja oparta na współpracy, wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Do każdego klienta podchodzę z bezwarunkową akceptacją. Uważam, że każdy z nas jest wyjątkowy, co sprawia, że w swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do drugiej osoby. W gabinecie oferuję wsparcie w postaci: postawienia diagnozy; terapii dzieci/młodzieży borykającymi się problemami takimi jak: ADHD, Zaburzenia zachowania (agresja), Zaburzenia emocjonalne/społeczne, Kryzys rozwojowy, Zaburzenia lękowe, Autyzm, Zespół Aspergera, Samookaleczenia, Problemy z samoakceptacją, Doświadczenia przemocy; terapii osób dorosłych doświadczających trudności takich jak: Kryzys adaptacyjny, Trudności z przystosowaniem społecznym, Problemy z samoakceptacją; terapii sportowców; zajęcia grupowe dla dzieci i młodzieży: Trening umiejętności społecznych, Zajęcia psychoedukacyjne. Prywatnie interesuję się sportem. Posiadam stopień mistrzowski i jestem multimedalistką w judo. Poza tym jestem miłośniczką gór i trekkingu, a także pasjonatką kryminałów.

Telefon :
792 188 637

Karina Gliszczyńska

Psycholog, tel. 792 188 637

Skontaktuj się ze mną