Martyna Myśków

Martyna Myśków

Logopeda, terapeuta ręki, filolog polski.

Od 6 lat pracuję, jako logopeda z dziećmi od 2 roku życia. Doświadczenie zdobywałam w przedszkolach, szkołach,gabinetach oraz centrach terapii. Obecnie pracuję w kilku przedszkolach, gdzie zajmuję się terapią dyslalii, terapią miofunkcjonalną, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi zaburzeniami komunikacyjnymi. W pracy z dziećmi stawiam na indywidualne podejście, szukam kreatywnych rozwiązań i ciekawych pomocy, które urozmaicą nam zajęcia i sprawią, że terapia będzie bardziej efektywna. Ogromną satysfakcję sprawia mi każdy postęp moich podopiecznych, każde nowe słowo czy poprawnie wypowiedziana głoska. Aktualnie rozwijam swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych z Integracji Sensorycznej.

Telefon :
781 212 823

Martyna Myśków

Logopeda, tel. 781 212 823