cennik

Cennik usług świadczonych w Centrum Terapii Biofeedback od 01.07.2023 roku

Poniższy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany w celach informacyjnych.

Terapia psychologiczna

– dorośli 160 zł / 50 minut
– dzieci 160 zł / 50 minut (płatne z góry za 2 spotkania, cena za jedno spotkanie)

Konsultacja psychologiczna

–dorośli, dzieci 250 zł / 50 minut
– z zaleceniami (pisemna) - 350 zł

Terapia neurologopedyczna / logopedyczna

– dorośli, dzieci 140 zł / 45 minut
– dorośli, dzieci 100 zł / 30 minut, cena za 1 spotkanie

Diagnoza neurologopedyczna

200 zł / 1-2 spotkania

Konsultacja neurologopedyczna / logopedyczna

– dorośli, dzieci 200 zł / 50 minut, jednorazowa, omówienie ustne
– dorośli, dzieci 350 zł / 50 minut, z zaleceniami, jednorazowa, pisemna

Terapia Interacji Sensorycznej

150 zł / 50 minut (cena za 1 spotkanie), płatne z góry za 2 spotkania

Ocena procesów Integracji Sensorycznej

600 zł, z omówieniem, pisemna, 3-4 spotkania

Terapia neurotaktylna

150 zł / 45 minut
150 zł / instruktaż dla rodziców

Terapia łączona SI + terapia neurotaktylna

160 zł / 50 minut

EEG Biofeedback

120 zł / trening

RSA Biofeedback

100 zł / trening

Terapia RSA + EEG Biofeedback

150 zł / trening

Terapia ręki

140 zł / 45 minut

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

120 zł / 60 minut (zajęcia grupowe)

Dogoterapia

150 zł / 30 minut, zajęcia indywidualne

Fizjoterapia

– dzieci - 150 zł, płatne z góry za 2 spotkania cena za 1 spotkanie
– dorośli - 170 zł

Konsultacja dietetyczna

– od 150 zł

  • Konsultacja kwalifikacyjna do TUS – 120 zł
    Diagnoza gotowości szkolnej-pisemna – 300 zł
  • Wydanie pisemnej oceny, opinii, diagnozy (na życzenie Rodzica/Opiekuna) – 100 zł
    Na wydanie pisemnej oceny, opinii, diagnozy, Centrum Terapii Biofeedback zastrzega sobie termin 30 dni roboczych.
    Re-diagnoza procesów integracji sensorycznej – 300 zł
  • Wydanie pisemnej opinii o postępach w terapii neurologopedycznej, psychologicznej, integracji sensorycznej, biofeedback (na życzenie Rodzica) – 100 zł

Planowaną nieobecność w danym miesiącu należy zgłosić nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą. W przypadku późniejszego powiadomienia o nieobecności lub braku powiadomienia nie będzie możliwości odrobienia zajęć w innym terminie.