cennik

Terapia psychologiczna

dorośli 150 zł / 50 minut
dzieci 150 zł / 50 minut

Konsultacja psychologiczna

dorośli, dzieci 180 zł / 50 minut

Terapia neurologopedyczna

dorośli, dzieci 120 zł / 50 minut
dorośli, dzieci 90 zł / 30 minut

Diagnoza neurologopedyczna

200 zł / 1-2 spotkania

Konsultacja neurologopedyczna

dorośli, dzieci 150 zł / 50 minut

Terapia Interacji Sensorycznej

120 zł / 50 minut

Ocena procesów Integracji Sensorycznej

460 zł / pisemna, 3-4 spotkania (ilość spotkań uzależniona jest od współpracy dziecka z terapeutą)

Terapia neurotaktylna

140 zł / 45 minut
140 zł / 45 minut, instruktaż dla rodziców

Terapia łączona SI + terapia neurotaktylna

140 zł / 50 minut

EEG Biofeedback

90 zł / trening

RSA Biofeedback

80 zł / trening

Terapia RSA + EEG Biofeedback

150 zł / trening

Terapia ręki

120 zł / 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

120 zł / 60 minut (zajęcia grupowe)

Dogoterapia

150 zł / 30 minut

Fizjoterapia

150 zł

Konsultacja dietetyczna

150 zł

 

 

Wydanie pisemnej oceny, opinii, diagnozy (na życzenie Rodzica/Opiekuna) – 100 zł
Na wydanie pisemnej oceny, opinii, diagnozy, Centrum Terapii Biofeedback zastrzega sobie termin 30 dni roboczych.
Re-diagnoza procesów integracji sensorycznej – 260 zł
Diagnoza neurologopedyczna-pisemna – 260 zł