CENNIK

Terapia psychologiczna

dorośli 150 zł / 60 minut
dzieci 120 zł / 50-60 minut

Konsultacja psychologiczna

dorośli, dzieci 150 zł

Terapia neurologopedyczna

100 zł / 45 minut
80 zł / 30 minut

Diagnoza neurologopedyczna

200 zł / 1-2 spotkania

Konsultacja neurologopedyczna

150 zł

Terapia Interacji Sensorycznej

100 zł / 50 minut

Ocena procesów Integracji Sensorycznej

400 zł / pisemna, 3-4 spotkania (ilość spotkań uzależniona jest od współpracy dziecka z terapeutą)

Terapia neurotaktylna

100 zł / 50 minut
100 zł / 30 minut, instruktaż dla rodziców

Terapia łączona SI + terapia neurotaktylna

120 zł / 50-60 minut

EEG Biofeedback

70 zł / trening

RSA Biofeedback

60 zł / trening

Terapia RSA + EEG Biofeedback

120 zł / trening

Terapia ręki

80 zł / 50 minut

Trening Umiejętności Społecznych

80 zł / 75 minut

Terapia psychologiczna z elementami TUS

120 zł / 60 minut, zajęcia indywidualne

Dogoterapia

130 zł / 50-60 minut, zajęcia indywidualne

Fizjoterapia

120 zł / terapia

Konsultacja dietetyczna

200 zł / pierwsza
150 zł – 120 zł / kolejne

Wydanie pisemnej oceny, opinii, diagnozy (na życzenie Rodzica/Opiekuna) – 100 zł
Na wydanie pisemnej oceny, opinii, diagnozy, Centrum Terapii Biofeedback zastrzega sobie termin 30 dni roboczych.
Re-diagnoza procesów integracji sensorycznej – 200 zł
Menu