Co to jest Biofeedback?

Co to jest Biofeedback?

Biofeedback, czyli biologiczne sprzężenie zwrotne, to metoda terapii polegająca na monitorowaniu zmian fizjologicznych organizmu. Wykorzystywany jest w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, zaburzeniami autystycznymi, nadpobudliwością, padaczką czy obniżoną odpornością na stres. Spośród kilku odmian Biofeedback możemy wyróżnić:

EEG BIOFEEDBACK to nowoczesna metoda neuroterapii wykorzystująca plastyczne możliwości mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących. Metoda klasycznej medycyny, nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Uczy mózg samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych.

RSA BIOFEDBACK (oddychanie przeponowo-relaksacyjne) to metoda terapeutyczno-treningowa służąca synchronizacji pracy serca i oddechu w celu uzyskania biorównowagi wszystkich procesów fizjologicznych organizmu – homeostazy.

Dla kogo jest Biofeedback?

Treningi EEG znajdują zastosowanie w zaburzeniach psychicznych, psychosomatycznych (dzieci, młodzież, dorośli), takich jak zaburzenia uwagi, koncentracji, autyzm, stany lękowe czy chroniczne zmęczenie, a także w chorobach neurologicznych, takich jak dziecięce porażenie mózgowe, rehabilitacja po urazach czaszki czy rehabilitacja po udarach mózgu.

Treningi EEG Biofeedbeck mogą przysłużyć się również osobom w pełni zdrowym, chcącym poprawić szybkość zapamiętywania, uczenia się i przypominania materiały, a także uczących się języków obcych czy chcących uzyskać lepsze wyniki sportowe.

Co można osiągnąć dzięki Biofeedback?

Treningi EEG Biofeedback:

 • poprawiają pamięć i wyniki w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADD)
 • zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji
 • rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe
 • wyciszają nadmierne emocje (ADHD, agresja)
 • pomagają radzić sobie ze stresem (managerowie, bankowcy, dyrektorzy)
 • wspomagają terapię psychologiczno-podagogiczną, logopedyczną

RSA Biofeedback pomaga:

 • opóźnić proces starzenia
 • opanować stres, tremę i lęki
 • podnieść pewność siebie, samoocenę
 • wyzwolić kreatywność
 • podnieść poziom odporności organizmu (astma, alergia, stany zapalne dróg oddechowych, choroby układu krążenia, migreny)
 • osiągnąć idealny stan relaksu
 • zmniejszyć agresję i poprawić zachowanie dzieci i młodzieży