oferta

Biofeedback

EEG BIOFEEDBACK to nowoczesna metoda neuroterapii wykorzystująca plastyczne możliwości mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

Czytaj więcej
Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna to umiejętność naszego mózgu, która pozwala odczuwać, porządkować, składać w spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce.

Czytaj więcej
Neurologopeda

Neurologopeda zajmuje się profilaktyką, diagnozą i terapią osób, u których występują zaburzenia mowy i języka powstałe w wyniku uszkodzeń oraz dysfunkcji układu nerwowego.

Czytaj więcej
Terapia neurotaktylna

Terapia Neurotaktylna jest jedną z podstawowych terapii stosowanych w metodzie MNRI® dr S. Masgutovej.

Czytaj więcej
TUS

TUS

Dla dzieci z zespołem Aspergera, autyzmem wysoko funkcjonującym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, ADHD. Może on również pomóc dzieciom nieśmiałym, wycofanym, reagujących lękiem w kontaktach z rówieśnikami.

Czytaj więcej
Terapia ręki

Terapia ręki to zespół indywidualnie dobranych, skoordynowanych działań i ćwiczeń, umożliwiających usprawnienie mechanizmów odpowiedzialnych za kontrolowanie ruchów kończyny górnej.

Czytaj więcej
Psycholog

Psycholog dzieci i młodzieży zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci, diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim.

Czytaj więcej
Dogoterapia

Celem naszych zajęć dogoterapii jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci w szczególności ukierunkowane na terapię mowy oraz wspierające każdą inną sferę rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych.

Czytaj więcej
Fizjoterapia dzieci

Celem naszych zajęć dogoterapii jest wszechstronne wspieranie rozwoju dzieci w szczególności ukierunkowane na terapię mowy oraz wspierające każdą inną sferę rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych.

Czytaj więcej