Anna Koziarska

Anna Koziarska

Magister resocjalizacji – specjalizacja – Terapeuta od uzależnień. Jestem Oligofrenopedagogiem – pedagogiem specjalnym ze specjalnością. Terapeuta dzieci z zaburzeniami mowy, dysfunkcjami psychomotorycznymi. Ukończyłam studia podyplomowe- Edukacja Elementarna z wychowaniem przedszkolnym oraz Terapię Zajęciową. Zajmuję się diagnozowaniem i terapią dzieci, młodzieży z zaburzeniami komunikacyjnymi wynikającymi z uszkodzenia układu nerwowego, dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze spektrum autyzmu. Prowadzę zajęcia z wykorzystaniem Terapii Ręki, oraz elementami pedagogiki zabawy. Uważam, że każdy mały człowiek jest ogromnym potencjałem i czystą kartą gotową do kolejnych wyzwań. Moją pasją jest praca z dziećmi, do każdego dziecka podchodzę indywidualnie dostosowując pracę do jego potrzeb. Prywatnie mama Lenki.

Telefon :
571 788 111

Anna Koziarska

Neurologopeda, logopeda, tel. 571 788 111

Skontaktuj się ze mną