Maja Dąbrowska

Maja Dąbrowska

Nazywam się Maja Dąbrowska i z zawodu jestem fizjoterapeutką. Studia ukończyłam we Wrocławiu, najpierw Akademię Wychowania Fizycznego, później Uniwersytet Medyczny i uzyskałam tytuł magistra. Już w trakcie studiów rozpoczęłam pracę z dziećmi i przekonałam się w 100%, że jest to najlepszy kierunek jaki wybrałam. Praca z dziećmi nie zawsze jest łatwa. Często jest płacz, złość, ale uśmiech dziecka wynagradza trud włożonej pracy. A jest to praca i moja, i małego pacjenta, który często nie rozumie po co robi dane zadanie. Dlatego staram się, żeby podczas zajęć dziecko współpracowało, bo bez tego ciężko jest uzyskać efekty, czuło się bezpiecznie i przy okazji dobrze się bawiło 🙂
Ukończone kursy:
-Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja dzieci
-Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp u dzieci na podstawach neurofizjologicznych wg Barbary Zukunft-Huber
-Zoga Therapy w pediatrii moduł I i II
-Integracja Sensoryczna, II stopniowy kurs PSTIS, diagnoza i terapia
-Diagnoza procesów sensorycznych dziecka 0-3 r.ż.
-Elastyczny Terapeutyczny Taping w Pediatrii
-Masaż Shantali Special Care
W styczniu 2023 rozpoczęłam kurs Zastosowanie kinezjologii rozwojowej wg Vojty.
Stale poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie biorąc udział w warsztatach i szkoleniach o tematyce pediatrycznej.

Telefon :
505 941 819

Maja Dąbrowska