Enter your keyword

eeg biofeedback

EEG BIOFEEDBACK to nowoczesna metoda neuroterapii wykorzystująca plastyczne możliwości mózgu do tworzenia nowych połączeń synaptycznych i wygaszania połączeń już istniejących.

30

O tyle procent treningi EEG Biofeedback mogą poprawić pamięć i koncentrację

Treningi EEG BIOFEEDBACK:

 • poprawiają pamięć i wyniki w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, ADD)
 • zwiększają zdolność zapamiętywania i koncentracji
 • rozwijają zdolności językowe, matematyczne, sportowe
 • wyciszają nadmierne emocje (ADHD, agresja)
 • pomagają radzić sobie ze stresem (managerowie, bankowcy, dyrektorzy)
 • wspomagają terapię psychologiczno-podagogiczną, logopedyczną

rsa biofeedback

RSA BIOFEDBACK (oddychanie przeponowo-relaksacyjne) to metoda terapeutyczno-treningowa służąca synchronizacji pracy serca i oddechu w celu uzyskania biorównowagi wszystkich procesów fizjologicznych organizmu - homeostazy

45

Tyle minut trwa jedna sesja RSA Biofeedback

RSA pozwala:

 • opóźnić proces starzenia
 • opanować stres, tremę i lęki
 • podnieść pewność siebie, samoocenę
 • wyzwolić kreatywność
 • podnieść poziom odporności organizmu (astma, alergia, stany zapalne dróg oddechowych, choroby układu krążenia, migreny)
 • osiągnąć idealny stan relaksu
 • zmniejszyć agresję i poprawić zachowanie dzieci i młodzieży

psycholog

Zapraszamy na konsultacje indywidualne z doświadczonym psychologiem, psychoterapeutą dzieci i dorosłych Kamilą Stasik-Cwyl.

ART – Trening Zastępowania Agresji, skierowany do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Trening jest skutecznym elementem profilaktyki agresji, doskonale dopasowanym do możliwości dzieci i młodzieży. Jak wskazują badania metoda ta, stanowiąca polską adaptację programu Aggression Replacement Training (ART), pozwala na uzyskanie trwałej poprawy zachowania. Podstawą skuteczności jest celowe oddziaływanie w trzech sferach funkcjonowania:

 • emocjonalnej – kontrola złości
 • zachowania – nabywanie umiejętności społecznych
 • poznawczej – rozpoznawanie wzorców myślenia

 • ART skierowany jest do:

 • dzieci i młodzież zwłaszcza z grup podwyższonego ryzyka, ich rodzice i opiekunowie,
 • pracownicy edukacji (pedagodzy, nauczyciele, psycholodzy),
 • pracownicy pomocy społecznej,
 • pracownicy poradni pedagogiczno –psychologicznej,

 • Trening umiejętności zachowań prospołecznych, które ujęte są w bloki następujących zagadnień:

 • podstawowe umiejętności prospołeczne: słuchanie, rozpoczynanie rozmowy, prowadzenie rozmowy, zdawanie pytań, dziękowanie, przedstawianie się, przedstawianie innych osób, mówienie komplementów,
 • nauka zastosowania podstawowych umiejętności prospołecznych: proszenie o pomoc, przyłączanie się, udzielanie instrukcji, wykonywanie poleceń, przepraszanie, przekonywanie innych,
 • umiejętności emocjonalne: znajomość własnych uczuć, wyrażanie swoich uczuć, rozumienie uczuć innych osób, radzenie sobie z czyjąś złością, wyrażanie sympatii i miłości, radzenie sobie ze strachem, nagradzanie samego siebie,
 • alternatywne umiejętności wobec agresji: proszenie o pozwolenie, dzielenie się czymś, pomaganie innym, negocjowanie, stosowanie samokontroli, obrona własnych praw, reagowanie na zaczepki, unikanie kłopotów z innymi, unikanie bójek,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem: składanie skargi, odpowiadanie na skargę, radzenie sobie ze wstydem (zakłopotaniem), radzenie sobie z pominięciem (odrzuceniem), stawanie w obronie przyjaciela, reagowanie na namawianie, reagowanie na niepowodzenia, radzenie sobie ze sprzecznymi informacjami, radzenie sobie z oskarżeniem, przygotowanie do trudnej rozmowy, radzenie z presją grupy,
 • umiejętność planowania: decydowanie o podjęciu działań, ustalenie przyczyny problemu,
  wyznaczenie celu, określanie swoich możliwości, zbieranie informacji, szeregowanie problemów według ich znaczenia, podejmowanie decyzji, koncentrowanie się na zadaniu.

 • Trening kontroli złości (emocji) polega na przygotowaniu przez trenujące dzieci na każdą sesję opisu niedawnych sytuacji, które powodowały złość. Trening oparty jest na bezpośrednich doświadczeniach uczestników zajęć. Podczas zajęć warsztatowych uczestnicy:

 • identyfikują czynniki wyzwalające złość,
 • uczą się rozpoznawać sygnały wskazujące na podwyższony stan napięcia emocjonalnego
 • uczą się używać technik służących do zmniejszania poziomu gniewu,
 • uczą się stosowania technik nagradzania siebie za nieagresywne zachowania,

 • Schemat tych zajęć polega na analizie:

 • wyzwalaczy (zewnętrzne i wewnętrzne),
 • sygnałów świadczących o wzroście napięcia emocjonalnego,
 • monitów służących do opanowania chaosu intelektualnego,
 • reduktorów złości, gniewu,
 • samooceny – nagradzania siebie za opanowanie wybuchu agresji,
 • użycia właściwej dla sytuacji umiejętności prospołecznych.

 • Trening zasad etycznych – są to procedury uczące właściwej hierarchii wartości, sprawiedliwości, rozumienia złożonych społecznych problemów wymagających liczenia się z prawami innych osób i uwzględniania potrzeb i praw innych osób. Składają się na to scenki, np.: „Kradzież sklepowa”, „Ratowanie życia”, „Pomoc koledze”.

  Zajęcia są prowadzone przez wyszkolonego, certyfikowanego trenera. Opierają się na treningach w zakresie trzech rodzajów kompetencji: Trening kontroli złości, Trening kompetencji społecznych, Trening wnioskowania moralnego. Spotkania z grupą 8-12 osób odbywają się raz w tygodniu przez trzy miesiące (10 spotkań). Jedno spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne.
  Świat oczami dziecka – niemowlęctwo i pierwsze lata życia – Warsztat Psychologii Rozwojowej

  W części pierwszej zajmiemy się:

 • co oz nacza, że dziecko od początku swojego życia jest osobą i że zawsze jest w relacji
 • jak rozwija się dziecko i jakie warunki mogą rozwojowi sprzyjać, a jakie go utrudniać
 • jak wygląda wczesna relacja matki i dziecka z perspektywy dziecka
 • czy matka musi być „idealna”, czy raczej „wystarczająco dobra”
 • jaka jest w życiu dziecka rola ojca i rodziców jako pary
 • jakie niepokoje przeżywa dziecko na wczesnym etapie rozwoju i jak sobie z nimi radzić
 • jakie znaczenia mają dla dziecka pierwsze rozstania, takie jak pójście do żłobka, albo pójście mamy do pracy, i dlaczego czasem przebiegają one szczególnie burzliwie
 • dlaczego dzieci się buntują
 • po co i w jaki sposób stawiać dzieciom granice
 • jak wspierać dziecko w rozwoju i zadbać o jego odporność psychiczną

 • W części drugiej mają Państwo możliwość dyskutowania o konkretnych problemach dotyczących małych dzieci. Zachęcam Państwa do przysyłania opisów zagadnień, o których chcieliby Państwo rozmawiać. Mogą to być zarówno trudności, jakie już znają Państwo z własnego doświadczenia, jak i to, czego się Państwo obawiają, co Państwa ciekawi, zastanawia. Postaram się przygotować spotkanie tak, aby można było zająć się nimi w grupie.

  Cele:
 • wzmocnienie poczucia wartości Rodziców
 • poszerzenie wiedzy na temat psychologii rozwojowej dziecka
 • wsparcie Rodziców w skutecznym radzeniu sobie z trudnymi zachowaniami dziecka
 • poszerzenie repertuaru sposobów wspierania prawidłowego rozwoju dziecka

 • Czas trwania: 6h

  Liczba osób w grupie: 6-10

  Cena: 100 zł
  Warsztaty psychologiczne dla przyszłych rodziców:

 • Fakty i mity na temat narodzin i rodzicielstwa – czyli jak media kreują rzeczywistość i jak to wpływa na nasze oczekiwania
 • „Ale o co chodzi?” – czyli pierwsze tygodnie oczami dziecka
 • Co dziecko zmieni w życiu przyszłego ojca i matki i czy jesteśmy na to gotowi?
 • Euforia, baby blues czy depresja – co czeka rodziców w pierwszych tygodniach po porodzie?
 • Jak wspierać rozwój dziecka w trakcie ciąży i jego pierwszych miesiącach życia.
 • 10 przykazań wychowywania dziecka czyli jak być rodzicem niedoskonałym a wystarczająco dobrym.
 • Jeżeli chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w warsztatach zadzwoń i zapisz się.

 • Czas trwania: 3h

  Koszt: 50 zł

  Psychodietetyk

  Zapraszamy na konsultacje z psychologiem, psychodietetykiem Jolantą Piasecką.

  • konsultacje i terapia stała psychodietetyczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  • motywacja i wsparcie w procesie odchudzania
  • pomoc w zmianie nawyków żywieniowych
  • leczenie zaburzeń odżywiania (nadwaga, otyłość, anoreksja, bulimia)

  Dietetyk

  Konsultacje z dietetykiem Pauliną Limanowską zdobywczynią tytułu -Najlepszy Fit Dietetyk w Polsce w 2016 roku.

  Logopeda, neurologopeda

  Zapraszamy na konsultacje i terapię prowadzoną przez doświadczonego neurologopedę klinicznego, specjalistę wczesnej interwencji logopedycznej Annę Damjan.

  cennik

  RSA BIOFEEDBACK

  45 zł

  • pakiet 10 sesji w cenie 400 zł
  • diagnoza za darmo
  • czas trwania sesji 45 minut
  zarezerwuj
  EEG BIOFEEDBACK

  55 zł

  • pakiet 10 sesji w cenie 500 zł
  • diagnoza za darmo
  • czas trwania sesji 45 minut
  zarezerwuj
  SESJA ŁĄCZONA

  80 zł

  • sesja EEG + RSA
  • pakiet 10 sesji w cenie 750 zł
  • diagnoza 30 zł
  • czas trwania sesji 60 minut
  zarezerwuj
  Terapia psychologiczna

  90 zł

  zarezerwuj
  Terapia logopedyczna

  80 zł

  zarezerwuj
  Terapia psychodietetyczna

  80 zł

  zarezerwuj

  kontakt